ANNONSØRINNHOLD

Er prosessledelse del av din kompetansestrategi?

Publisert Sist oppdatert

Mange bedrifter jobber i dag med å definere dagens og fremtidens kompetansebehov. Kompetanser som skal sette virksomheten i stand til å blant annet håndtere den digitale transformasjonen, sikre mangfold og inkludering av kulturer, perspektiv og behov, ta i bruk KI og fremme det grønne skiftet. Det er altså ikke mangel på viktige utviklingsprosjekter som krever ny kompetanse, samtidig som organisasjonen skal drifte og levere på forventning.

Spørsmål som stilles i de fleste ledergrupper og HR-avdelinger for tiden er:

● Hvordan kan våre ansatte øke sin kunnskap innenfor nye satsingsområder, samtidig som de bidrar til en trygg og stabil vekst for selskapet?

● Hvordan skal ansatte prioritere mellom det de blir målt på, og hva de selv ønsker og bør utvikle av ferdigheter?

● Hvem har makten til å definere hva som er “need to have” og “nice to have”? Hvem skal definere hvilke kompetansebehov vi har fremover (HR sitter ikke med fasiten eller dette mandatet alene)

Hva er prosessledelse?

1. Prosessledelse handler om å lede mennesker gjennom prosesser mot felles mål ved å involvere og samskape løsninger.

 2. Det krever planlegging, kommunikasjon, samhandling, kreativitet og forståelse for menneskelig atferd.

 3. Ved starten av en prosess kjenner man ikke det endelige, konkrete sluttresultatet - man må finne ut av ting underveis.

 4. En dyktig prosessleder (Playmaker) griper tak i nye ideer, planlegger utviklingsforløp, skaper læringsrom og spiller andre gode.

Les mer på www.playmakerne.no

 

 Journalistene og redaksjonene i Medier og Ledelse AS (Inkludert Dagens Perspektiv AS og Samtiden AS)
har ingen rolle i produksjonen og publiseringen av dette annonsørinnholdet.

Vi vet mye om hva som er viktig og riktig å prioritere, men mange opplever at det er lettere sagt enn gjort.

Komplekse utfordringer og behov for tverrfaglig samarbeid

Stadig flere virksomheter innser at de trenger å jobbe sammen på nye måter for å lykkes i en kompleks og raskt omskiftelig verden. De trenger ulik kompetanse og forskjellige perspektiver for å forstå utfordringer og mulighetsrom – og endringer må forstås og aksepteres før de blir satt ut i praksis. Dette gjelder nesten uansett utviklingsprosjekt.

Prosessledelse er en naturlig del av kompetansestrategien

Prosessledelse handler om å få med seg folk og skape resultater sammen, selv når vi ikke helt vet hvor vi skal. Ved å involvere kolleger, kunder eller andre interessenter i ulike faser av prosessen, får vi tilgang til innsikt og kompetanse, behovsavklaring og problemløsning. Vi lærer underveis og skaper engasjement for god implementering.

Når måloppnåelsen er avhengig av samhandling, motivasjon og handlekraft, trenger vi å lære våre medarbeidere hvordan de godt og effektivt kan håndtere ulike mennesker og situasjoner. Prosessledelse har gode verktøy for å forstå kontekst, definere problemet, velge retning, håndtere motstand, få fram ulike perspektiver, sikre fremdrift og løse opp i floker og motstridende interesser på en konstruktiv måte.

“Prosessledelse kan være som å kjøre bil om natta. Du ser bare så langt lysene rekker, men du kan likevel komme deg helt frem – så lenge du manøvrerer godt og har kunnskapen og verktøyene du trenger. “

Line Vaarum, Playmakergründer

Prosessledelse læres best sammen med andre

Vi har erfart at det er et mindset og noen helt vesentlige metoder som gir bedrifter betydelig større sjanse for å komme helskinnet frem, selv om det kan føles som svarte natta underveis. Metodene i verktøykassen er rigget for fremtiden og bidrar til at mennesker på alle nivå, uavhengig av fagdisiplin, evner å samhandle, medvirke og føle eierskap til endringene.

For å styrke vår kompetanse trenger vi økt kunnskap, nye ferdigheter, en god dose motivasjon og trygghet nok til å teste ut det vi lærer. Det er nyttig å kunne teorien, men det er praktisk utprøving og refleksjon sammen med andre som bygger kompetanse til å fasilitere enkeltstående arbeidsmøter og workshops, samt lengre prosessforløp, og håndtere menneskene og de psykologiske aspektene ved samhandling og organisasjonsendringer.

Vi opplever at våre praktiske verktøy gir ledere og endringsagenter viktig innsikt – og at de tas i bruk fra første dag. Skal vi lykkes med å drive organisasjoner fremover, og ikke bare gjenta det samme som ble gjort i går, trenger enhver organisasjon sine egne prosessledere. Vi kaller dem playmakere. Med økt intern kompetanse i prosessledelse blir det lettere å utvikle og implementere gode løsninger på dagens og fremtidens utfordringer.

“Mange kurs og sertifiseringer tilbyr opplæring i spesifikke kompetanser. Prosessledelse er en generell kompetanse som kan brukes minst like bredt som prosjektledelse brukes i alle organisasjoner i dag. Et godt valg for en usikker fremtid.”

Ida Brattbakk, Playmaker kursleder

Powered by Labrador CMS