ANNONSØRINNHOLD

JOH. JOHANNSON KAFFE AS – NORGES MILJØVENNLIGE KAFFEBRENNERI VELGER BIO-BASERT SMELTELIM FRA KRYSTAL AS

JOH. JOHANNSON KAFFE - Kjent for god kaffe siden 1866. I Treveien i Vestby ligger et av verdens mest avanserte kaffebrennerier – bygget i tre!

Det nye kaffebrenneriet er et viktig ledd i bedriftens strategi som en miljøvennlig kaffeprodusent. Kaffebrenneriet slipper ut 85 % mindre CO2 enn produksjonen på det gamle anlegget. Det drives utelukkende på fornybar energi. Egenprodusert elektrisitet tilføres fra solcellepanelene som er montert på vegger og tak, brennemaskiner kjører på biogass, bygget er tilkoblet energibrønner og tar vare på overskuddsvarme fra egen produksjon.

Miljø og bærekraft er viktig for å produsere kvalitetskaffe som dekker dagens behov uten å ødelegge for fremtidige generasjoner. Som følge av gjennomførte miljøtiltak i alle ledd kan Joh. Johannson Kaffe tilby miljøvennlig kaffe til sine kunder.

Valg av emballasje er en viktig del av sluttproduktet som i tillegg til å få kaffen trygt frem til kunden også skal være miljøvennlig og presentabel.

Da Krystal AS tok kontakt med Joh. Johannson Kaffe for å presentere sitt nyutviklede bio-baserte smeltelim Quantum 9000 Bio30, var dette av umiddelbar interesse som et ledd i miljøarbeidet.

Etter en testperiode på en av pakkemaskinene, er nå alle maskinene hos Joh. Johannson Kaffe konvertert til Quantum 9000 Bio30 av teknikere fra Krystal AS.

Ved å ta i bruk Quantum 9000 Bio30 vil Joh. Johannson redusere sitt fotavtrykk med 1kg CO2e pr forbrukt kg lim. For Joh. Johannson Kaffe med et årlig forbruk på 5 tonn lim, gir dette en årlig reduksjon på 5 tonn CO2e, som til sammenlikning tilsvarer en årlig reduksjon i transportsektoren på 100 000 km.

Joh. Johannson Kaffe viser her bærekraft i praksis, med en av de enkleste klimatiltakene som kan gjennomføres helt uten en investeringsramme.

Kortreiste varer fra Krystal AS i Drammen, blir nå levert direkte fra produsent til sluttbruker, Joh. Johannson Kaffe på Vestby.

 Journalistene og redaksjonene i Medier og Ledelse AS (Inkludert Dagens Perspektiv AS og Samtiden AS)
har ingen rolle i produksjonen og publiseringen av dette annonsørinnholdet.

Krystal AS har utviklet og produsert lim produkter til industrien i det skandinaviske markedet siden 1910. Etter fusjonen med Industrilim AS høsten 2023, fremstår vi nå som en komplett løsningsleverandør av lim produkter med en helhetlig tilnærming til arbeidet med bærekraft etter ESG-modellen (Klima og miljø, sosiale forhold og ansvarlig virksomhetsstyring).

Krystal Bio-series er basert på sertifisert skogsråstoff. (ISCC-sertifikat). Denne teknologien tillater substitusjon av fossilt materiale som polymerbase og bidrar dermed til et lavt karbonavtrykk (Life Cycle Analysis Certified). Råmaterialene er hentet fra ansvarlig forvaltede skoger som ikke krever arealbruksendringer, og som sådan ikke konkurrerer med matavlinger.

I alle deler av arbeidet med bærekraft, er vårt viktigste verktøy egen kompetanseutvikling og systematisk innovasjons- og utviklingsarbeid.

Powered by Labrador CMS