ANNONSØRINNHOLD

Ledere bør organisere seg

Lederne er et trygt og godt valg for deg som er leder, både med eller uten personalansvar. Som fagorganisert leder er du sikret viktige rettigheter rundt arbeidsforholdet ditt. Du får både trygghet, faglig utvikling og nettverk. 


Trenger du hjelp, er det kort vei til rådgivning fra våre erfarne jurister og advokater. Vi spesialiserer oss på ledelse som et fag, og jobber for at du enkelt skal kunne holde deg oppdatert. I tillegg kan vi by på et stort tverrfaglig nettverk med andre ledere.

5 grunner til at du bør velge Lederne:

Ledere er også ansatte, og bør forsikre jobben sin. Som fagorganisert leder er du sikret viktige rettigheter rundt arbeidsforholdet ditt og du får juridisk hjelp hvis du trenger det.

Det å være i samme forbund som de du leder, vil ofte bli problematisk dersom det kommer en konflikt. Denne problematikken unngår du ved å velge Lederne.

Lederne ser på ledelse som fag. Vi ønsker å gjøre det enkelt å utvikle seg både faglig og personlig, og har derfor et bredt tilbud for medlemmene våre. Det er avgjørende å holde seg faglig oppdatert, spesielt når endringstakten er så høy som i dag.

Hos Lederne får du et faglig nettverk på kryss av bransjer og geografi. Felles er utfordringene med lederrollen, så du slipper å stå alene om en situasjon skulle oppstå.

Vi er et partipolitisk uavhengige fagforbund.

Trygghet i arbeidshverdagen

Som leder og mellomleder står du gjerne i en skvis med press både ovenfra og nedenifra. Ledere er ofte alene om sine beslutninger, og de er ansvarlig for medarbeidere og for virksomhetens resultater. De skal også innføre endringer og videreformidle upopulære beslutninger. Det kan oppstå situasjoner hvor du trenger hjelp og råd.

 Journalistene og redaksjonene i Medier og Ledelse AS (Inkludert Dagens Perspektiv AS og Samtiden AS)
har ingen rolle i produksjonen og publiseringen av dette annonsørinnholdet.

Ledere er også ansatte. Som fagorganisert leder er du sikret viktige rettigheter rundt arbeidsforholdet ditt. Som medlem hos Lederne får du tilgang på juridisk hjelp når du trenger det, både arbeidsrettslig og privatrettslig. I tillegg får du tilgang til et juridisk oppslagsverk med temaer som ansettelse, lønn, ferie, permisjon, oppsigelse og pensjon, hvor du til enhver tid kan søke råd.

Møt tre som har valgt Lederne

Annen fagforening enn de ansatte

Oppstår det en konflikt på arbeidsplassen kan det være problematisk å være i samme fagforbund som de du leder. Mange av våre medlemmer uttrykker at det er en stor fordel at de unngår denne problemstillingen ved å være medlem i Lederne.

Faglig utvikling

Dagens arbeidsmarked blir stadig mer dynamisk, og endringstakten er høy. Dette stiller store krav til faglig utvikling og det er avgjørende å holde seg oppdatert. Faglig utvikling vil trygge din posisjon, og gjøre deg mer attraktiv i arbeidsmarkedet.

Ledelse er et eget fag. Det krever mye å være en god leder som motiverer ansatte til å gjøre en god jobb og trekke i samme retning. Strategi, ledelse og kommunikasjonsferdigheter kan læres. Hos Lederne får du et bredt tilbud som gjør det enkelt å utvikle deg både faglig og personlig. Du får tilgang til en rekke kurs, konferanser, webinar, lederutviklingsprogram, ledelsesstoff, gratis e-bøker og lydbøker.

Nettverk 

Som medlem blir du del av et stort tverrfaglig nettverk med andre ledere. Du får et faglig nettverk på kryss av bransjer og geografi. Felles er utfordringene med lederrollen.

Et nettverk gir deg mulighet til å samarbeide med andre for å utvikle og dele kunnskap og erfaringer. Det fint å ha noen å kaste ball med, og som kan komme med gode råd og innspill. Ved å bygge solide relasjoner, legger du også grunnlaget for at andre vil strekke ut en hjelpende hånd dersom du skulle trenge det.

Trygghet privat og gode tilbud

Som i andre fagforbund får du mange gode fordeler og tilbud. Eksempelvis kan vi tilby svært gode forsikringsordninger. Les mer om medlemsfordelene og meld deg inn her.

Powered by Labrador CMS