Annonsørinnhold

Derfor bør du drive med nettverksbygging

Å bygge nettverk handler om å ha et bevisst forhold til det å dyrke gode relasjoner, også i arbeidslivet. Enklere sagt enn gjort? Her er en oversikt over hva som skal til.

Publisert Sist oppdatert

­Vi bygger alle nettverk fra vi blir født, først med familien og dem som står oss nærmest, og videre med venner fra nabolaget, skolen og idrettslaget. Under utdannelsen knytter vi verdifulle kontakter til medstudenter som kan komme godt med senere i karrieren, og når vi entrer arbeidslivet blir vi automatisk del av et større fellesskap på arbeidsplassen.

En av de store fordelene med medlemskap i Lederne er at du blir del av et større tverrfaglig fagnettverk. Du får tilgang til møteplasser på nasjonalt nivå i form av konferanser og kurs, og lokalt via lokalavdelinger som tilbyr arrangementer der du bor. Les mer om kurstilbudet

Mange tilbringer minst like mye tid med kolleger som med familien, og sterke sosiale forbindelser på jobb gjør oss lykkeligere og friskere, noe som igjen virker positivt på arbeidsprestasjonene våre.

Hva menes med nettverksbygging?

Nettverksbygging handler om å bevisst og systematisk bygge relasjoner. Skulle du for eksempel oppleve å miste jobben en dag, vil det være svært nyttig med et stort nettverk av mennesker du kjenner godt og som kjenner deg. Tillit, samarbeid, læring, deling og åpenhet er forutsetninger for å etablere gode relasjoner noopener external sponsored". Å bygge nettverk handler derfor like mye om hva du kan tilby andre som hva de kan gi deg.

Du er slett ikke avhengig av en ekstrovert personlighet for å skaffe deg et godt nettverk – nettverksbygging er noe alle kan lære. Det er heller ikke slik at jo større nettverk, jo bedre. Det kan være en fordel å ha færre, men solide og nyttige relasjoner, fremfor å kjenne massevis av folk som ikke nødvendigvis er klare til å stille opp for deg den dagen du virkelig trenger dem.

Lær mer om verdien av et trygt og godt nettverk

Hvorfor er nettverksbygging viktig?

Et solid nettverk basert på gode og langvarige relasjoner kan åpne opp for muligheter du ikke ville fått ellers. En erfaren mentor kan for eksempel hjelpe deg med å ta strategiske valg tidlig i karrieren. Hvis du senere i karrieren vurdere å skifte beite eller starte for deg selv, vil nettverket ditt være et godt sted å lufte tanker og ideer. Mennesker du stoler på og har kjent over tid vil ikke nøle med å komme med fornuftige argumenter, tips og oppmuntring. Det kan hjelpe deg med å ta riktige beslutninger.

Medlemmer i Lederne får tilgang til et stort tverrfaglig nettverk med andre ledere og fagspesialister. Se alle medlemsfordeler

Nettverk blir stadig viktigere

Ny teknologi endrer arbeidslivet i rekordfart. Mens digitaliseringen gjør enkelte bransjer overflødige, dukker det samtidig opp nye muligheter. Arbeidslivet blir stadig mer fleksibelt og kompetent, og vi bytter hyppigere jobb og arbeidsgiver. I en slik virkelighet er verdien av nettverk viktigere enn noen gang. En knusktørr CV med oppramsing av utdanning og erfaring er ikke lenger den eneste veien til ny jobb – personlige egenskaper og munn-til-munn-anbefalinger vil være vel så viktig.

Slik griper du mulighetene i fremtidens arbeidsmarked.

Hvordan bygge nettverk?

Å dyrke gode relasjoner krever innsats og prioriteringer. Hold deg faglig oppdatert, og finn gode møteplasser gjennom medlemskap i fagforbund, foreninger, kurs og arrangementer. Bruk tid på mennesker som gir noe tilbake, og unngå energityver som er mest opptatt av å skaffe seg fordeler selv. Oppsøk sammenhenger hvor du lærer noe nytt, og vær raus, lyttende og åpen når du møter nye mennesker. Sørg for å følge opp nye bekjentskaper – inviter på en kaffe eller avtal tid for et nytt møte. Ikke vær redd for å be om hjelp når du trenger det, og still opp når andre henvender seg til deg for støtte. Vær ærlig og autentisk i møte med andre mennesker, og øv deg på å ikke la ditt eget stress gå utover andre.

Lettere sagt enn gjort?

Her er noen tips for stressmestring.

Digital nettverksbygging

Ifølge IPSOS hadde 1,23 millioner nordmenn en LinkedIn-profil i 2022. 50 prosent av brukerne har en bachelorgrad eller annen høyere utdannelse. LinkedIn er dermed en ypperlig plattform for å styrke nettverket ditt og posisjonere deg for nye muligheter. Når noen googler navnet ditt er dessuten sjansen stor for at LinkedIn-profilen din kommer høyt opp på søkeresultatene. Derfor er det smart å bruke litt tid på å skape en interessant profil. Del innhold aktivt, men vær samtidig bevisst på å kommentere andres poster.

Få flere tips om hvordan du bygger en populær profil på LinkedIn her.

Dyrk gode relasjoner

Relasjonsledelse bygger på et menneskesyn basert på gjensidig respekt og troen på at mennesker utvikler seg og kan lære. Dialog, likeverd og tillit er bærebjelker for god relasjonsledelse.

Gode relasjoner på arbeidsplassen er avgjørende både for trivsel og prestasjoner. Medarbeidere som trives med kollegene er mer robuste for stress og har lavere sykefravær.

Slik bygger du gode relasjoner til kollegene dine

Hvordan bli en bedre lytter?

Nettverksbygging handler om å gi og ta. Enveisrelasjoner er usunne og lite nyttige i lengden. Derfor er det viktig å være lydhør for andre du møter på din karrierevei. Å lytte oppmerksomt til hva andre sier skaper bedre innsikt i hvem de er og hvordan dere kan støtte hverandre. Det finnes flere virkningsfulle lytteteknikker du kan øve på. Huskeregelen LARS av psykolog Einar Wergeland-Jenssen kan for eksempel være et nyttig verktøy å ha med seg når du øver på aktiv lytting:

  • L – lytt oppmerksomt
  • A – avvent før du responderer
  • R – respekter det som sies
  • S – snakk oppriktig

Lyst til å lære mer?

Her er flere tips til hvordan du kan bli en bedre lytter.

Vær bevisst på kommunikasjonen din

Mens informasjon er budskapet du ønsker å formidle, er kommunikasjon måten du gjør det på. Det betyr at kroppsspråket ditt er vel så viktig som ordene du sier. Effektiv kommunikasjon kjennetegnes av åpenhet, tydelighet og empati, og er helt avgjørende i prosessen med å bygge nettverk.

Her finner du flere tips til hvordan kommunisere effektivt.

Småprat – bedre nettverk og økt produktivitet

Å bygge relasjoner til kolleger gir deg ikke bare et mer solid nettverk. Ved å prioritere noen minutters småprat med kolleger hver dag, får du samtidig små avbrekk i arbeidsdagen. Ifølge forskning, er dette en av faktorene som øker hjernekapasiteten og kan gjøre deg mer produktiv.

Tips til smalltalk

MedlemsfordelerSom medlem i Lederne får du trygghet i arbeidshverdagen, faglig utvikling og et stort nettverk. I tillegg får du lav boligrente, gode forsikringstilbud og andre rabatter. Se alle medlemsfordeler

  1. Vis interesse: Vend fokuset fra deg selv til å stille spørsmål til den du snakker med.
  2. Hold det lett: Alt fra et hyggelig kompliment til hva den andre jobber med for tiden kan fungere.
  3. Kommenter nyhetsbildet: Er det noe du har sett eller lest som er verdt å snakke om?
  4. Hva synes du om…: Dette åpner for refleksjoner knyttet til felles opplevelser og erfaringer.
  5. Still åpne spørsmål: Ved å stille spørsmål viser du interesse og høflighet. Åpne spørsmål er nyttige for å få utfyllende informasjon og gir motparten mulighet til å snakke fritt,
Powered by Labrador CMS