Annonsørinnhold

Den moderne plattformen for tverrfaglig
og tilpasset undervisning

På Elevkanalen kan både lærere og elever finne relevant og oppdatert materiale for en undervisningsform som er mer fleksibel.

Publisert Sist oppdatert

­– Læreplanene har endret seg med mer åpne og vide kompetansemål. Lærere kan i mye større grad velge hva de vil vektlegge innenfor målene, og elevene skal utforske mer selv. Dette fører til at lærerne trenger tilgang på nok og variert fagstoff. Elevkanalen er nettopp et slik sted hvor det finnes et mangfold av innhold i fag, temaer og nyheter for grunnskolen, videregående skole og voksenopplæringen, forklarer Anne Cathrine Gotaas som er redaksjonssjef i TV 2 Skole.

Innhold med bredde og dybde

Da kanalen startet opp i 2009 var det som en avdeling i TV 2-nyhetene med nyheter rettet mot skolen. Nyheter er fortsatt en viktig del av kanalen og oppdateres daglig. De daglige nyhetene består av minst tre nyhetssaker som egner seg for målgruppen fra 5. trinn og til videregående. Det produseres også nyheter for yngre elever i form av ukentlige temasendinger. I tillegg kommer nyhetssendinger på engelsk for begge målgruppene hver uke og for voksenopplæringen annen hver uke.

– Innholdet vårt dekker alle fag i grunnskolen og flere av fagene på videregående. I tillegg har vi en temaportal med tverrfaglig innhold og en serieportal med innhold som er relevant for læreplanen. Film er grunnstenen hos oss, noe mange elever setter pris på siden det ofte er lettere å tilegne seg kunnskap via en film enn for eksempel via en lang tekst. Tillegg er alt innholdet hele tiden oppdatert, i takt med endringer som skjer i samfunnet, fortsetter Gotaas.

Anne Cathrine Gotaas er redaksjonssjef i TV 2 Skole Foto TV 2 Skole

Lærerveiledning og oppgaver

Til hvert opplegg følger det en lærerveiledning. -I tillegg finnes varierte oppgaver som åpner for å gå i dybden på temaet, tekster i flere nivå og quizer som kan løses individuelt eller i fellesskap. Elevene kan også benytte Elevkanalen på egenhånd, og da kan læreren for eksempel dele ut filmer, lesetekster og oppgaver til dem.

– I forbindelse med aktuelle saker løfter vi alltid frem relevant fagstoff. Et eksempel er demonstrasjonene mot vindkraft i Fosensaken. Her presenterte vi nyhetsinnslag, samtidig som vi gav lærerne tips om relevant faglig innhold på Elevkanalen som elevene kunne arbeide videre med, enten vinklet mot samisk kultur, naturvern eller vindkraft, sier Karoline Sørlie Berntsen som er fagredaktør i TV 2 Skole.

– Elevene liker å jobbe på denne måten siden de kan styre læringen en del selv, ved å fordype seg i temaer de er ekstra interessert i. På den måten blir elevmedvirkningen stor, tilføyer hun.

Karoline Sørlie Berntsen er fagredaktør i TV 2 Skole. Foto TV 2 Skole

Verden er ikke oppdelt i fag

Aktuelle spørsmål knyttet til eksempelvis bærekraft skal diskuteres i flere fag. I temaportalen kan elevene tilegne seg kunnskap på tvers av læreplanen. På den måten kan de jobbe med de store sammenhengene.

– Vi er opptatt av tverrfaglighet, men vi har også helt tradisjonelt fagstoff slik at læreren selv kan velge inngang, ved for eksempel å gå inn i naturfag og finne et bestemt tema, sier Anne Cathrine Gotaas.

Individuelle tilpasninger og universell utforming

– Vi ønsker at alle elever, uansett forutsetninger, kan lære på samme sted og at elevene ikke må inn i mange ulike læringsportaler fordi de har ulike behov. Det kan de på Elevkanalen hvor det finnes tekster og oppgaver på ulike nivåer, tegnspråk og ASK symbolstøtte. Læreren kan tilpasse innholdet slik at det passer den enkeltes behov, sier Karoline Sørlie Berntsen, både når det kommer til særskilt tilrettelegging, men også til hvilket nivå elevene er på:

– Noen trenger å tette hull, mens andre elever kanskje får innhold som tilsvarer et høyere trinn fordi de er langt fremme. En viktig fordel i så måte er at skolene ikke kjøper tilgang til et enkelt trinn, men får tilgang til alt stoffet for elever fra 1. trinn til videregående. Det er ganske unikt, og kanskje en av årsakene til at Elevkanalen er så populær, for nå har faktisk nesten 70 prosent av grunnskolene tilgang til Elevkanalen, avslutter Gotaas.

Powered by Labrador CMS