Annonsørinnhold

Ledelse og ansattes privatøkonomi
– en utfordrende balansegang

Moderne ledelse dreier seg selvfølgelig om mye mer enn det som skjer på arbeidsplassen. Alle ansatte er hele mennesker, og private forhold har mye å si for hvordan den ansatte har det på jobb. Det er noe alle ledere må ha i bakhodet, samtidig som det åpenbart er viktig å opprettholde en avstand mellom arbeid og privatliv.

Publisert Sist oppdatert

­Privatøkonomiske forhold som kan ha betydning

For mange vil en god og stabil privatøkonomi være en forutsetning for å kunne yte optimalt på jobb. Det finnes selvfølgelig noen mennesker som evner å helt legge vekk private forhold når arbeidsdagen begynner, men for de aller fleste vil uro for privatøkonomien kunne være forstyrrende.

Det kan for eksempel handle om plutselige uventende utgifter, da kan en mulighet være å vurdere ålåne penger hos BetterCompared, der det er mulig å sammenligne ulike lånealternativ. I stort er det ofte de uventede eller ukontrollerbare økonomiske forholdene som kan være stressende for mennesker. Gunstig finansiering kan være en avhjelpende faktor.

Hva kan en leder egentlig gjøre i slike tilfeller?

Til å begynne med er det, som i de fleste andre tilfeller, greit ikke å finne opp hjulet på nytt. I større organisasjoner har HR-avdelingen helt sikkert erfaring med å bistå ledere og ansatte i situasjoner der privatøkonomiske forhold påvirker ytelsen på arbeidsplassen. Når det er sagt, er det viktig at lederen ikke går inn i en problemløsningsrolle. Det er til syvende og sist alltid den ansatte som eier sin egen privatøkonomi.

Samtidig kan lederen være med på å skape rom for at den ansatte. Som i mange andre situasjoner, kan det være mer enn nok å lytte og gi den ansatte rom til selv å arbeide med temaet.

Ansattgoder og andre forhold som påvirker privatøkonomien

Det er selvfølgelig viktig å anerkjenne at arbeidsgiveren spiller en svært direkte rolle i den ansattes privatøkonomi – for de aller fleste er lønn og andre godtgjørelser den hovedsakelige inntektskilden. Det betyr åpenbart ikke at det å gi en lønnsforhøyelse er en god løsning på ansattes utfordringer med privatøkonomien, men det er viktig å huske på at lønn er en faktor.

Lønnsnivået kan ha stor betydning når det gjelder å holde på ansatte i et anstrengt arbeidsmarked, særlig i kombinasjon med høy inflasjon og stigende renter. Mer fokus på privatøkonomi gir også mer fokus på lønn og andre godtgjørelser. Lønn i seg selv er ingen perfekt motivator, men i en vanskelig privatøkonomisk situasjon kan en opplevelse av å være underbetalt bli forsterket.

Samtidig er det mange selskaper som tilbyr ulike goder, rabattprogrammer, lån og tilsvarende – faktorer som kan ha betydelig innvirkning på privatøkonomien til enkelte ansatte. Egne hytter og ferieleiligheter er et godt eksempel, bruk av et slikt gode kan gi en svært positiv effekt i en situasjon der utenlandsreiser er kostbare og kronen svekket.

Oppsummert er det ikke lederens oppgave å prøve å løse privatøkonomiske utfordringer for sine ansatte. Imidlertid kan det å gi rom for uro og konstruktivt arbeid med privatøkonomien være gunstig, samtidig som det er lurt å løfte frem goder som arbeidsgiveren tilbyr.

Powered by Labrador CMS