Daglig leder/generalsekretær

Er du Norsk Musikkråds nye daglig leder/generalsekretær?

Stillingen som generalsekretær i Norsk musikkråd er en åremålsstilling på 4 år. Det kan være aktuelt å omgjøre dette til en fast stilling fra 1. januar 2026.

Om stillingen:

Søk her

Søknadsfrist: 27.05.2024

Oppstart 1. januar 2025.

Kontaktperson:  Leif Magne Hjelseng - Rekrutterer Nord Norsk Lederutvikling, Tlf. 971 93 409, 
e-post: lmh@nnl.no

Som generalsekretær har du hovedansvar for å levere på våre oppgaver som paraplyorganisasjon med en spesiell viktig rolle innenfor fordeling av offentlige midler til det frivillige musikklivet. Du må arbeide for en tydelig profilering og synliggjøring av musikklivets samfunnsnytte og Norsk musikkråd som paraplyorganisasjon. Du må ha politisk teft og forstå hvordan vi skal påvirke politikk og samfunnsdebatt innenfor vårt område, også gjennom samarbeid og alliansebygging. Det er essensielt at du har innsikt i hva som er vesentlig for vår troverdighet som forvalter av offentlige tilskuddsmidler.

Norsk Musikkråd er opptatt av å videreutvikle verdien av våre tjenester overfor våre medlemmer. Dette må skje i nært samarbeid med våre medlemsorganisasjoner, og vil være en svært viktig oppgave de neste årene.

Generalsekretæren er daglig leder for sekretariatet med seks ansatte, og rapporterer til styret i Norsk musikkråd.

Hva vi ser etter

Som kandidat til denne stillingen har du relevant erfaring fra ledelse og organisasjonsarbeid. Du må ha forståelse for og like å jobbe i en medlemsbasert, demokratisk frivillig organisasjon. Du har god rolleforståelse for å legge til rette for gode prosesser, og følge opp beslutninger. Erfaring med å administrere offentlige tilskudd og/ eller politisk påvirkningsarbeid er spesielt verdifullt.

Som generalsekretær for Norsk musikkråd må du være en trygg kommunikator både skriftlig og muntlig, og med særdeles gode samarbeidsevner. Evnen til å formidle organisasjonens budskap klart og overbevisende til ulike målgrupper, inkludert politikere, media og medlemmer er avgjørende.

Som generalsekretær må du være en dyktig leder med evne til å inspirere og motivere både ansatte, tillitsvalgte og medlemmer. Evne til å bygge sterke relasjoner, delegere ansvar og håndtere uenighet på ulike nivåer er viktig.

Du har gode strategiske evner, og er en person som kan utvikle, og gjennomføre endringer for å oppnå organisasjonens mål. Det betyr at du er god til å identifisere og utnytte muligheter, bygge allianser, og håndtere utfordringer tilpasset endringer i det politiske og samfunnsmessige landskapet.

Du må trives og være trygg i en fremskutt rolle. Stor integritet og tydelig etisk ansvarlighet må være gjennomgående både i handlinger og beslutninger.

Vi tilbyr

  • Svært interessant stilling innenfor kulturlivet.
  • Stilling for den som er allsidig innenfor strategi, utvikling og organisasjonsarbeid.
  • Arbeidssted i Oslo sentrum.
  • Konkurransedyktig lønn etter avtale.
  • Gode forsikringsordninger.
Powered by Labrador CMS