Rådgiver fylkesbibliotek

Er  du Finnmark fylkesbibliotek sin nye rådgiver?

Om stillingen

Fylkesbiblioteket søker en erfaren bibliotekar som kan jobbe sammen med oss og følge opp regional bibliotekutvikling i Finnmark. Stillingen inneholder samarbeid, veiledning og dialog med alle kommunene i Finnmark. Finnmark fylkesbibliotek tar en sentral rolle i regional bibliotekutvikling, og denne stillingen er sentral i arbeidet med bibliotekenes kjerneoppgaver og uutnyttede potensial i fylket. Reising i Finnmark (og til andre steder) er en del av stillingen.Se mer om oss på fylkesbibliotekets nettsider.

Om stillingen

søk her

Søknadsfrist

25. april 2024

Arbeidsgiver

Finnmark fylkeskommune (FFK)

Kommune

Vadsø

Omfang

Heltid

Varighet

Fast

Arbeidssted

Strandgata 21, 9800 Vadsø

Fylkesbiblioteket inngår i Kultur- og miljøavdelingen i Finnmark fylkeskommune. Fylkesbiblioteket ivaretar fylkeskommunens ansvar for regionale bibliotekoppgaver og regional bibliotekutvikling, arrangerer Finnmark internasjonale litteraturfestival og har nasjonalt ansvar for finsk bibliotektjeneste. I 2024-25 er fylkesbiblioteket sekretariat for Litteraturstrategi for Nord-Norge.

Arbeidsoppgaver

 • Følge opp regional bibliotekplan for Finnmark
 • Bistå og følge opp bibliotekene og kommunene, gjennom rådgivning, møter og kurs
 • Initiere og gjennomføre kompetansehevende tiltak og utviklingsprosjekter
 • Saksbehandling om biblioteksaker
 • Synliggjøre bibliotekenes funksjon og potensial
 • Følge opp nasjonale løsninger i Finnmark, blant annet digitale tjenester og formidling
 • Andre oppgaver etter behovKvalifikasjonkrav

 • Bibliotekutdanning på minimum bachelornivå
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk

Ønskede kvalifikasjoner

 • Erfaring fra folkebibliotek, og gjerne ledererfaring
 • God kjennskap til utfordringer som bibliotekene står ovenfor
 • Erfaring med prosjektledelse
 • Kjennskap til Finnmark og gjerne til samisk språk og kultur 

Personlige egenskaper

 • Være strategisk og reflektert
 • Være pådriver og ta initiativ
 • God på samarbeid og evne til å jobbe selvstendig

Vi tilbyr

 • Flott natur og hyggelige kollegaer
 • Fleksibel arbeidstid
 • Trening i arbeidstiden, og tilgang til godt utstyrt treningsrom
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Vi kan dekke flytteutgifter etter avtale
 • Vi kan være behjelpelig med å skaffe bolig i Vadsø
 • Å bo i Finnmark gir mange økonomiske fordeler; skatten er lavere, barnehageplassene er gratis og studielånet nedskrives. Les mer om fordelene på våre nettsider.

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev og CV, vitnemål, attester 
 • Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse
 • 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer) 
 • Søknad skal sendes elektroniskvia denne siden

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

Viktig informasjon til deg som skal søke

Dersom det fremgår av din søknad at du ønsker å bli unntatt offentlig søkerliste, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan gjøres offentlig likevel. Som søker vil du da få informasjon om dette - jf.offentleglova §25. 

Som søker til en offentlig stilling har også du krav på å få tilgang til utvidet søkerliste med informasjon om øvrige søkere. Om Finnmark fylkeskommune

Finnmark, Norges nordligste fylke er også det fylket som ligger lengst øst i landet. Det er et fylke med stort areal og en dramatisk natur med fjorder, fjell, tundra og en unik arktisk ørken. Finnmark er 48 000 kvadratkilometer stort og har 74 000 innbyggere. Vi har 11 flyplasser og Hurtigruta anløper 11 steder.Regionen har en rik kulturhistorie, der samisk kultur har dype røtter. Mangfoldet i Finnmark gjenspeiles i språk, tradisjoner og kulinarisk variasjon, med samisk, norsk, kvensk og russisk påvirkning. Besøkende tiltrekkes av den imponerende naturen og det spennende kulturelle mangfoldet.Finnmark er strategisk viktig for Norge i nordområdene, med gode muligheter for økt samarbeid og utvikling.

Finnmark fylkeskommune er en politisk styrt organisasjon. Vi har ansvar for videregående opplæring, samferdsel, tannhelse, kultur, og nærings- og samfunnsutvikling. Vi har virksomheter i alle 18 kommuner i Finnmark, og vi har rundt 1100 ansatte. Sentraladministrasjonen ligger i Vadsø.Kultur og miljøKultur- og miljøavdelingen jobber med utvikling, forvaltning og tjenestetilbud innen alle fagområder i avdelinga. Våre oppgaver løses i nær dialog og samarbeid med eksterne samarbeidspartnere. Avdelinga er organisert med fem seksjoner; Finnmark fylkesbibliotek, Kulturarv, Kunst- og kulturutvikling, Plan, miljø og levekår og Scene Nord.

Spørsmål om stillingen

Sunniva Knutsen

Fylkesbiblioteksjef

+4748204998

sunniva.knutsen@ffk.no

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS