Rådgiver kirkelig kulturarv - Oslo

Vil du være med på tidenes største kulturminnesatsing i Norge?

Vil du være med på tidenes største kulturminnesatsing i Norge? Kirkebevaringsfondet skal bruke 10 milliarder på verdifulle kirkebygg, og vi leter etter deg med kompetanse på kulturforvaltning og kulturarv. Stillingen er en del av et nyopprettet og spennende tverrfaglig miljø for kirkebevaring, som består av Riksantikvaren, Hovedorganisasjonen KA og Kirkerådet. Du blir en del av dette arbeidsfeltet i Kirkerådet. Der skal du spille en viktig rolle i utviklingen av feltet kirkelig kulturarv med særling ansvar for å formidle kulturarven som ligger i landets kulturhistorisk verdifulle kirker. Du er en kunnskapsrik, engasjert og utviklingsorientert kulturminnefaglig medarbeider som skal bidra til at Kirkebevaringsfondet oppfyller vedtatt bevaringsstrategi for kulturhistorisk verdifulle kirkebygninger og Den norske kirkes kulturarvstrategi. Kirkerådet har også vedtatt en handlingsplan for å følge opp strategien. Du vil dele arbeidstiden din på disse to områdene. Din hovedoppgave vil være å gi råd og veiledning til kirkeeiere i planleggings- og søknadsprosessene knyttet til planer for og gjennomføring av formidling av kulturarven i istandsettingsprosjektene. I tillegg er det en viktig oppgave å bistå med å planlegge og videreutvikle bevaringsprogrammene. Kirkebevaringsprogrammet vil ha sitt sekretariat i Trondheim, ledet av Riksantikvaren, med totalt 12 medarbeidere. I dette samarbeidet blir du en del av Kirkerådets team, som foreløpig består av fire personer. Teamet er en del av en nysatsing på kulturforvaltning og arkitektur, og jobber med: - Kirkebevaringsfondet - Kirkelig kulturarvstrategi - Rådgivning og saksbehandling av kirkebyggsaker som biskopene skal godkjenne - Ny og utvidet bruk av kirker 

Om stillingen

søk her

Kontaktinformasjon: 

Jan Rune Fagermoen
Avdelingsdirektør, 970 57 211, 

jf665@kirken.no

Arbeidssted: 

Rådhusgata 10152 Oslo

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Kirkerådet
Referansenr.: 4806061064

Stillingsprosent: 100%

FastSøknadsfrist: 20.05.2024

Arbeidsoppgaver

 • Bistå kirkebevaringsprogrammet og hele Den norske kirke med formidling av kulturarven, og skape engasjement, deltakelse og stimulere til at den er tilgjengelig for allmenheten. 
 • Bistå kirkelige godkjenningsinstanser med rådgivning og kompetanse
 • Arrangere samlinger, kurs og utstillinger med kirkelig kulturarvfokus. Samarbeid og nettverksbygging med aktuelle partnere 
 • Gi råd og veiledning om formidling, engasjement og deltakelse til kirkeeiere om planlegging og søknad til Kirkebevaringsfondet. Følge opp kirkeeiere i prosessen fra søknad til sluttrapport. 
 • Bidra til å utvikle digitale løsninger for formidling av kulturarven og e-læring for kunnskapsformidling 

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning innen relevante fag, f.eks., kirkelig undervisning og formidling, historie, kunsthistorie, konservering, kulturminneforvaltning, arkitektur, osv. 
 • Kjennskap til Den norske kirke, menighetenes behov for tjenlige kirker, og gudstjenlig bruk av kirkene. 
 • Erfaring fra formidling vil bli tillagt vekt 
 • Det kreves god skriftlig og muntlig formidlingsevne 
 • Det er ønskelig med erfaring fra kulturmiljøforvaltning generelt og kirkeforvaltning spesielt 
 • Det er ønskelig med kjennskap til de antikvariske fagområdene knyttet til kirkefeltet 
 • Det er ønskelig med god digital kompetanse 

Personlige egenskaper

 • Teamorientert
 • Selvstendig med god gjennomføringsevne 
 • Analytisk 
 • Sterk formidler muntlig og skriftlig 
 • Utviklingsorientert og dynamisk 
 • Personlig egnethet vektlegges 

Vi tilbyr

 • Et godt og inspirerende fag- og arbeidsmiljø 
 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling 
 • Fleksibel arbeidstid og trening i arbeidstiden 
 • Kontorsted i Oslo. Noe reising må påregnes 
 • Medlemskap og pensjonsordning gjennom Statens Pensjonskasse 
 • Stillingene lønnes som rådgiver/seniorrådgiver i henhold til kvalifikasjoner

 

Den som blir ansatt må være lojal mot Den norske kirkes verdigrunnlag.

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold, og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke. Ved tilsetting blir det tatt forbehold om at den som tilsettes kan framlegge tilfredsstillende politiattest (barneomsorgsattest). 

Det vil bli utarbeidet offentlig søkerliste. Anmodning om å få sitt navn unntatt fra denne må begrunnes i søknaden, jf. Offentleglova § 25.

Om bedriften

Den norske kirke har over 3,5 millioner medlemmer, om lag 75000 frivillige medarbeidere, 8500 valgte rådsmedlemmer og 7500 ansatte. Kirkens 1200 menigheter tilbyr kirkelig betjening til innbyggerne i alle landets kommuner. Kirkerådet forbereder sakene til Kirkemøtet, som er Den norske kirkes øverste demokratisk valgte organ. Kirkerådet iverksetter Kirkemøtets beslutninger og leder arbeidet mellom Kirkemøtene. Kirkerådets sekretariat har ca 120 ansatte organisert i fagavdelinger med nasjonale funksjoner.

Nettsted

http://kirken.no/kirkeradet

Powered by Labrador CMS