Annonsørinnhold

Hvorfor trenger vi forsikringer?

Både privatpersoner og bedrifter bruker penger på og omfattes av forsikringer. Men hvorfor gjør vi det? Må vi egentlig ha forsikring?

Publisert Sist oppdatert

Hva er forsikring?

Forsikring er en økonomisk beskyttelse. Hvis det oppstår uforutsette hendelser, som en bilulykke eller husbrann, kan en forsikring erstatte det økonomiske tapet som forårsakes av hendelsen. Med bakgrunn i tanken om at vi alle lever i en viss form for risiko, og at det når som helst kan skje noe med oss eller tingene våre, velger mange av oss å skaffe forsikring.

Ved å betale penger til et forsikringsselskap, blir du en del av et fellesskap som fordeler tapene mellom seg. Dersom uhellet er ute og det skjer en ulykke med deg, får du erstatning av forsikringsselskapet slik at du kan dekke de økonomiske tapene.

Hvorfor bør du ha forsikring?

Så hvorfor skal du egentlig ha forsikring? I teorien er det veldig få forsikringer du må ha, men dersom du har bil må du for eksempel ha ansvarsforsikring. Uansett – grunnen til å ha forsikring er jo nettopp for at du ikke skal sitte på bar bakke dersom uhellet skulle være ute og du, eller noe, blir skadet eller ødelagt.

Personforsikringer

Det finnes en rekke ulike forsikringer, og du får tilpassede løsninger for både privatperson og bedrifter. Som privatperson er det normalt å ha alt fra innboforsikring og reiseforsikring til bilforsikring. Det finnes langt flere forsikringer for privatpersoner, men dette er noen av de mest vanlige.

Innboforsikring

Dette er en forsikring som dekker skader på innbo og løsøre i hjemmet. Denne forsikringen kan du skaffe om du bor eller leier en leilighet/bolig. En slik forsikring dekker innboet ditt – altså det du tar med deg under flyttingen.

Bilforsikring

Dersom du har bil må du også ha forsikring. Det finnes flere ulike bilforsikringer, men du må minimum ha ansvarsforsikring. Denne dekker eventuelle skader på andres bil, og personskader. Dersom du ønsker å dekke tyveri, brann og skader på egen bil må du opp på kaskoforsikring. Forsikringsselskapene tilbyr flere og ulike varianter av kaskoforsikringer, så eksakt hva de dekker må du sjekke med de ulike forsikringsselskapene.

Reiseforsikring

En reiseforsikring dekker en rekke ulike ting, eksakt hva som dekkes varierer fra forsikringsselskap til forsikringsselskap, men i hovedsak dekkes tyveri av reisegods, forsinkelser, ødelagte personlige eiendeler, og ulykker som skjer på reisen. Sjekk med forsikringsselskapet hva de dekker.

Forsikringer for bedrifter

Det er ikke bare privatpersoner som omfattes av forsikringer, de er også lønnsomme og nødvendige for bedrifter. Disse kan gjelde mye forskjellig, hver arbeidsplass har visse krav til forsikringer som bedriften må omfattes av. Driver du med bygg og anlegg, må du også forholde deg til garantiforsikringer.

Forsikringer på arbeidsplassen

Alle arbeidsplasser er lovpålagt å ha yrkesskadeforsikringer. En slik forsikring gir erstatning til ansatte ved ulykke og sykdom som påføres under arbeid, på arbeidsstedet i arbeidstiden.

Andre forsikringer som er typisk for arbeidsplasser er: tjenestepensjon, reiseforsikring, alvorlig sykdom med flere. Disse sikrer at de ansatte får utbetalt pensjon når den tid kommer, at de er forsikret ved reise i forbindelse med jobb, og ikke minst at de får erstatning dersom de blir alvorlig syke.

Garantiforsikringer

Dersom du jobber innen bygg og anlegg, er eiendomsutvikler eller lignende, er det også en del garantiforsikringer du kan/må omfattes av. Disse kan du skaffe hos et kredittforsikringsselskap eller hos egne forsikringsagenter som Garantigruppen.

Dersom du er en boligutvikler, må du stille byggsikkerhetsgaranti i henhold til § 12 i bustadoppføringslova. Denne garantien må stilles der entreprenører og boligutviklere selger bolig til privatpersoner. Byggsikkherhetsgarantien gjelder fem år etter at kjøperen har overtatt eiendommen, og skal dekke ti prosent av vederlaget i byggeperioden og fem prosent av vederlaget i de første fem årene etter at forbrukeren har overtatt boligen.

Dersom du er byggherre kan du skaffe en byggherregaranti. Denne sikrer byggherrens forpliktelser i henhold til den underliggende NS-kontrakten (Norsk Standard-kontrakten). Hensikten med en byggherregaranti er å sikre at byggherren overholder sine betalingsforpliktelser til entreprenøren som utfører arbeidet.

Så, trenger vi egentlig forsikringer?

Forsikring er til for å dekke skader og tap når uforutsette hendelser skjer. Det er ikke nødvendigvis noe vi må ha. Vi skaffer oss forsikringer fordi vi er redd for at noe skal skje, for å sikre at vi ikke står helt tomhendte dersom noe skjer med oss.

Noen forsikringer er lovpålagte, men de fleste er stort sett valgfrie. Dette gjelder både for bedrifter og privatpersoner. Har du bil må du for eksempel ha ansvarsforsikring, og alle arbeidsplasser må ha yrkesskadeforsikring for sine ansatte. Hva bedriften din driver med, påvirker hvilke forsikringer dere må forholde dere til – som for eksempel entreprenørselskaper som må skaffe byggsikkerhetsgarantier overfor forbrukere.

Powered by Labrador CMS